NIVEAULØSNINGER

TIL STORE OG SMÅ ANLÆG

WELL GUARD

Well Guard er udviklet specielt til forsyningsselskaber, men kan alle steder hvor der er behov for at overvåge og registrere vandstande eller pumpeaktiviteter. Fx. i pumpestationer, spildevandsbrønde 

NIVEAUVAGT

Niveauvagten kan registrere væskestande vha. en flydebold, og er derfor perfekt til overvågning af septiktanke, sivebrønde, kældre eller andre steder hvor der ønskes en advarsel ved forhøjet væskestand.