FÆRDIGE LØSNINGER

KLAR TIL OPSÆTNING OG BRUG

VI HAR GJORT DET ENKELT AT KOMME I GANG MED OVERVÅGNINGEN

Vi har sammensat en række færdige pakker, som passer til de fleste overvågningsbehov, og som gør det enkelt at komme i gang med at sikre din køler, septiktank, værktøjscontainer eller dit sommerhus.


Skulle du have et særligt behov for overvågning, og kan du ikke finde løsningen på her på siden, så er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om mulighederne. 

VIS LØSNINGER TIL

TEMPERATUROVERVÅGNING

VIS LØSNINGER TIL

NIVEAUOVERVÅGNING

VIS LØSNINGER TIL

SPÆNDINGSOVERVÅGNING

TEMPERATURE GUARD

Temperature Guard kan registrere udsving i temperaturer og opsamle data til dokumentation og analyse. Benyttes ofte af energi- og fjernvarmeselskaber til overvågning af forsyningsnettet, men kan anvendes alle steder hvor det er vigtigt, at holde en konstant temperatur eller registrere udsving over en længere periode.

WELL GUARD

Well Guard er udviklet specielt til forsyningsselskaber, men kan anvendes alle steder hvor der er behov for at overvåge og registrere vandstande eller pumpeaktiviteter. Fx. i pumpestationer eller spildevandsbrønde.

DOOR GUARD

Door Guard anvendes til registrering og alarmering ved uønsket åbning af døre eller porte, fx. på  havnecontainere, værktøjscontainere, byggepladser eller andre steder med værdier eller farligt indhold.

NIVEAUVAGT

Niveauvagten kan registrere væskestande vha. en flydebold, og er derfor perfekt til overvågning af septiktanke, sivebrønde, kældre eller andre steder hvor der ønskes en advarsel ved forhøjet væskestand.

HEGNSVAGT

Hegnsvagten kan overvåge strømtilførslen til dyreindhegninger, så der altid er vished for at det virker, og at dine dyr er forsvarligt beskyttet. Fungerer med både strømtilførsel eller batteridrevne hegn, og har som standard en grænseværdi på 2500V.

COOL GUARD

Cool Guard giver mulighed for præcis overvågning af alle typer køleskabe, kølemontrer eller frysere. Da det er batteridrevet betyder det stor fleksibilitet i forhold til placering, og takket være den indbyggede GSM sender og SIM kort, kommunikeres der direkte med webportalen, som udsender alarm via SMS og e-mail.

SENSOR CLIP

Sensor Clip kan klikkes direkte på et strømkabel og herefter registrere hvis strømmen afbrydes. Dette er anvendeligt på fx køleskabe, frysere, varmepumper, generatorer eller andre steder, som kræver konstant strøm.