WellGuard

WellGuard er udviklet i samarbejde med forsyningerne. Under arbejdet med forsyningerne har der været meget focus på de behov branchen synliggjorde for os. Vi har udviklet WellGuard på baggrund af disse behov. 

Produktet er prisstærkt og passer perfekt til u-overvågede spildevands brønde, med en eller flere husstande tilkoblet. I forsyningsbranchen er man bekendt med bimålere, som typisk skal opsættes pga. ustabil drift, flere husstande på samme pumpestation og for at dokumenteret hvilket forbrug stationen har i forhold til borgeren.

WellGuard kan samtidig med at den giver lang køretidsalarm, også data opsamle på forbrug. Der kan til enhver tid via en kalender på hjemmesiden hentes en rapport over forbruget. Her kan man udlæse hvor mange minutter en pumpe har kørt, hvor mange starter den har haft, dens længste køretid og hvor mange KwH den har brugt. Dette data benytter man til at optimere på pumpestationen for at forlænge pumpens levetid, brøndens energiforbrug og som indikation af kWh forbruget, over for borgeren.   

Alarm ved høj vandstand er via flyderbold der følger med produktet og tilsluttes potentialefri indgang. Ved åben land stationer, kan der ligeledes tilkobles alarm på rød pære.

Forsyning med 230 Volt er også overvåget. Forsvinder strømmen i en pumpestation/hus alarmere WellGuard ligeledes om dette. Her er der mulighed for at opsætte alarm delay på op til 24 timer.

WellGuard er som med alle SensorCLIP's produkter, styret via af vores portal. Via portalen opsættes der hvem der skal modtage alarmer og samtidig opsætte parametre for alarmer. Her kan opsættes lang køretid, til alarmering af pumper som kører uregelmæssigt. Uhensigtsmæssigt drift er typisk karakteriseret ved at pumpen kører unaturligt lang tid, herunder tørkørsel.

Interaktiv alarm side til SRO, er en side der er udviklet på portalen som man kan åbne i SRO'en. Her fremgår alarmer automatisk og vil samtidig generere en log, hvis alarmen går i sig selv igen. Her vil den interaktive side også automatisk opdatere og fjerne alarmen på siden i SRO'en.

WellGuard kan ligeledes sende alarmer til Notifier, hvis forsyningen benytter dette.

 

 • Alarmere ved lang køretid.
 • Optimering af driftstid.
 • Observere om regnvand er koblet på kloakken.
 • Logge og aflæse forbrugsmønstre og kWh forbrug.
 • Flyderen informere og alarmere ved høj vandstand.
 • Fase klip registrerer bl.a. hvor mange starter pumpen har.
 • Rød pære alarm (fx åben land stationer)
 • Alarm sendes som sms og/eller mail.
 • Fungere sammen med Notifier.
 • Browser alarm skærm til SRO.
 • 5 Alarmkontakter på samme tid.
 • Support på hardware, software og GSM net.