TemperatureGuard

TemperatureGuard benyttes i energi og fjernvarme selskaber, til at opsamle datahistorik og alarmere ved kritiske temperaturer.

Energi

I energi branchen bruges alarmen som en mobil batteridrevet temperaturmåler og logger med ekstern temperatur sensor. Alarmen bruges til at måle på olie temperaturen i transformatorstationer og logge temperatur historik.

Energi selskabet kan via olietemperaturen udlede om transformatoren er for hårdt belastet, og tage de fornødne foranstaltninger. Herefter kan man via dataopsamlingen fastslå om transformatoren lever op til producentens specifikationer og samtidig dokumentere belastningen. 

Fjernvarme

Ved fjernvarme bruger man TemperatureGuard til at måle og dokumentere varmetab i fjernvarmevarmerør. Her benyttes alarmen ligeledes som en mobil måler, der ikke kræver nogen form for fysisk installation. Når alarmen har logget/alarmeret over en periode, kan tabet herefter via data opsamlingen dokumenteres.

TemperatureGuard er som med alle SensorCLIP's produkter, styret via en m2m portal. Her logges der ind, hvor man efterfølgende kan opsætte temperaturgrænser og hvem der skal modtage alarmer. Alle SensorCLIP's produkter kan sende til 5 kontakt personer på samme tid.

 

  • Indbygget simkort
  • Roaming på alle operatører
  • Minimal installation
  • Web baseret administration
  • 5 Alarm kontakter
  • Support på hardware, software og GSM net.