NiveauVagt

NiveauVagt er et produkt til overvågning af høj eller lav væskestand. Det er et mobilprodukt der kan tilkoble's en "normal closed" flyderbold/niveaukontakt. Alarmen sender besked ved ændring af kontaktens tilstand.

Niveauvagt bruges specielt ved udgravninger til brønde, hvor vandet skal holdes væk. Herforuden er Niveauvagt brugt ved vandløb, overløbsbrønde og regnvands reservoir.  

Niveauvagt er som med alle SensorCLIP's produkter, styret via af vores portal. Her opsættes hvem der skal modtage alarmer. Alle SensorCLIP's produkter kan sende til 5 kontakt personer på samme tid.

 

 

  • Indbygget simkort
  • Roaming på alle operatører
  • Ingen fysisk installation
  • Monteres af alle
  • Web baseret administration
  • 5 Alarm kontakter - Mail / SMS
  • Support på hardware, software og GSM net.