WELL GUARD

UDVIKLET SAMMEN MED FORSYNINGSSELSKABER

Well Guard er et prisstærkt produkt udviklet i samarbejde med forsyningsselskaber, og med fokus på især u-overvågede spildevandsbrønde med en eller flere husstande tilkoblet.

 

Well Guard kan vha. den medfølgende flydebold, sende alarm til forsyningsselskabet ved for høj vandstand i en spildevandsbrønd. Strømtilførslen til pumpestationen er ligeledes overvåget, og sender automatisk alarm i tilfælde af strømsvigt.


Derudover sikres udstyret mod utilsigtet lang køretid, som minimerer slidtage samt KWh forbrug.


Well Guard giver dermed både tryghed for borgerne og hjælper forsyningsselskabet med at optimere driften af pumpestationerne.

FULD KONTROL OVER DATA
VIA DIN WEBPORTAL

Foruden at give en lang køretidsalarm, opsamler Well Guard også data på forbruget, der kan hentes som en rapport via den tilhørende webportal.


Her kan udlæses hvor mange minutter en pumpe har kørt, hvor mange starter den har haft, dens længste køretid samt hvor mange kWh den har forbrugt. Disse data benytter til at optimere pumpestationen og forlænge pumpens levetid samt brøndens energiforbrug.


Derudover kan de indsamlede data være med til at give borgeren en indikation af dennes kWh forbrug.


På webportalen registreres hvem der skal modtage alarmer, samt hvilke parametre der skal udløse alarmer. Fx ved uhensigtsmæssigt drift, som ofte karakteriseres ved at pumpen kører unaturligt længe.


Webportalen omfatter en interaktiv alarmside, som kan åbnes i SRO’en og hvor alle alarmer vil fremgå. Såfremt en alarm afmeldes genereres en log og den fjernes fra SRO’en. Ligeledes kan Well Guard sende alarmer til Notifier såfremt dette system benyttes af forsyningsselskabet.


EGENSKABER OG FORDELE
VED WELL GUARD

 • Alarmere ved lang køretid

 • Optimering af driftstid

 • Observere om regnvand er koblet på kloakken

 • Logge og aflæse forbrugsmønstre og kWh forbrug

 • Flyderen informere og alarmere ved høj vandstand

 • Fase klip registrerer bl.a. hvor mange starter pumpen har

 • Rød pære alarm (fx åben land stationer)

 • Alarm sendes som sms og/eller mail

 • Fungere sammen med Notifier

 • Browser alarm skærm til SRO

 • Support på hardware, software og GSM net